Takie geny? Epigenetyka, czyli jaki możemy mieć wpływ na ekspresję genów.